İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÖNSÖZ

Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan,

Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu muhasiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, İslam dinini kendine göre – Sünni inancının dışında – yorumlayan; asıl doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş, insan-ı kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu aşıp sevgiyle Tanrıya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batıni özelliğiyle evrimleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.“

 

Koperasyon ve ortak çalışma:

Dernek yukarıdaki Alevilik tanımını kabul eden ve Alevi ahlak kurallarına uygun davranan özel ve tüzel kişileri üyeliğe kabul eder.

Dünyadaki tüm alevi ve alevi olmayan kurumlar, örgütleri, federasyonlar ve konfederasyonlar ile ortak çalışmalar yürütür ve onları, dernek ve  kurulacak  vakfın amaçlarına uygun ise  maddi ve manevi olarak destekler.

Ayrıca dernek,  tüm dünyadaki insan haklarını, çok kültürlülüğü  ve demokrasiyi savunan ve teşvik eden sosyal ve siyasi kuruluş ve dernekler ile beraber çalışabilir.

Vakıf Kurma ve Teşvil Etme Girişimi insanlar arasındaki  farklılıkları bir zenginlik olarak kabul eder.

Yorumlar kapatıldı.